Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Чиста наведена вартість (NPV) – це спосіб аналізу проектів та грошових вкладень на предмет того, чи будуть вони прибутковими чи ні.

Це поняття широко використовують у фінансовому світі, і воно вважається надійним способом прийняття точних інвестиційних рішень.

Наприклад, ви розглядаєте інвестиційний план, у якому вкладаєте $100 щомісяця протягом 10 років і отримуєте $20 000 після закінчення 10 років. У цьому випадку можна використовувати метод NPV, щоб зрозуміти, чи буде це вигідним інвестиційним рішенням чи ні.

Не переживайте, все буде набагато зрозумілішим, коли ми розглянемо кілька прикладів у цій статті.

Також я продемонструю вам, як можна розрахувати NPV в Excel. Ми розглянемо 2 функції щодо його розрахунку.

Отже, давайте приступимо!

Що таке NPV? Пояснення простими словами

Перш ніж ми перейдемо до розрахунку NPV, дозвольте мені швидко пояснити, що це насправді таке.

NPV (скорочено від Net Present Value), як випливає з назви, є чистою вартістю всіх ваших майбутніх грошових потоків (які можуть бути прибутковими чи ні).

Наприклад, є інвестиційна можливість, де вам потрібно заплатити $10 000 зараз і вам будуть платити $1000 на рік протягом наступних 20 років.

Якщо ви знаєте, якою є поточна ставка дисконтування (також звана процентною ставкою), то можна підставити її в функцію і розрахувати NPV, вона виведе дані, спираючись на ті грошові потоки, які ви вкажете, і покаже вам скільки ви отримаєте прибутку (або збитків) за вказану кількість часу.

Якщо ця вартість перевищує $10 000, це вигідна інвестиція і ви можете зробити її. Якщо ж вона менша за 10 000 доларів, то в результаті ви отримаєте збиток, і вам не варто інвестувати таким чином (простіше вкласти гроші за поточною обліковою ставкою у державні облігації чи індексні фонди).

Значення NPV також використовується для порівняння різних проектів або інвестиційних можливостей.

Якщо у вас є три різні проекти і вам, наприклад, потрібно вирішити якому з них приділяти більше уваги, ви можете розрахувати NPV цих проектів, щоб зрозуміти, який проект має найкращу рентабельність.

Тепер, коли ви розумієте, що таке NPV, я покажу на практиці, як це розраховують в Excel і надалі використовують.

Використовуємо функцію NPV в Excel

У нас є вбудована функція NPV із таким синтаксисом:

=NPV(ставка; значення1; [значення2];…)

Ця формула приймає такі аргументи:

 • ставка – це процентна ставка для одного часового періоду. Наприклад, якщо ваші грошові потоки надходять щороку, це буде річна ставка дисконтування. Якщо вони приходять щокварталу, то це буде квартальна ставка дисконтування.
 • значення 1, значення 2 … – це значення грошового потоку, які можуть бути позитивними (приплив/дохід) або негативними (відтік/збиток). Максимум може бути 254 значення.

Важливі моменти, які потрібно знати при використанні функції NPV в Excel:

 • Функція NPV вважає, що це значення рівномірно розподілені (тобто. мають однаковий часовий інтервал між кожним значенням).
 • Порядок цих значень має значення, тому якщо ви зміните порядок і збережете ті ж значення, кінцевий результат буде іншим.
 • Функція вважає, що приплив/відтік відбувається наприкінці періоду.
 • У цьому враховуються лише числові значення, і якщо є прогалини чи текстові значення, вони ігноруються.

Найголовніше, що слід пам'ятати, це те, що ви можете використовувати цю функцію тільки тоді, коли у вас регулярний приплив/відтік коштів. Наприклад, якщо приплив/відтік відбувається наприкінці кожного року.

Наприклад є заповнена таблиця, у якій притоки/оттоки відбуваються певні дати (і часові проміжки з-поміж них не рівні ).

У такому разі не можна використовувати функцію NPV для розрахунку, результат буде неправильним.

Якщо так, необхідно використовувати функцію XNPV.

Тепер, коли ми зрозуміли, як будується синтаксис функції NPV, давайте розглянемо кілька практичних прикладів.

Розрахунок чистої наведеної вартості (NPV)

При роботі з функцією NPV можливі два варіанти:

 • Перший відтік/приплив відбувається наприкінці першого періоду.
 • Перший відтік/приплив відбувається на початку першого періоду.

Наприклад, якщо я оцінюю проект, який вимагає початкових витрат у розмірі $100 000 та наступного щорічного доходу, то два сценарії будуть наступними:

 1. Відтік у розмірі $100 000 наприкінці першого року, а потім приплив із кінця другого року і далі.
 2. Відтік у розмірі $100 000 на початку 1-го року, а потім приплив із кінця 1-го року і далі.

Ви можете використовувати функцію NPV в обох сценаріях із невеликою різницею.

Давайте розглянемо приклади для кожного випадку!

Перший відтік/приплив відбувається наприкінці першого періоду

Припустимо, нам потрібно оцінити проект, грошові потоки якого виглядають так, а ставка дисконтування становить 5%:

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Зверніть увагу, що в англійській версії Ексель знаки роздільника – це коми. Для російської версії потрібні крапки з комою;

У цьому прикладі перший відтік коштів у розмірі $100000 відбувається наприкінці першого року.

Ми застосуємо цю формулу для розрахунку значення NPV:

=NPV(D2;B2:B7)

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Зверніть увагу, що в англійській версії Ексель знаки роздільника – це коми. Для російської версії потрібні крапки з комою;

Наведена вище функція з параметрами, які ми поставили, обчислює значення NPV, що дорівнює $15 017, що означає, що на основі цих грошових потоків та заданої ставки дисконтування (також званою вартістю капіталу) проект буде прибутковим та принесе прибуток у розмірі $15 017.

Найчастіше ми матимемо справу з випадками, коли притока відбувається на самому початку.

Тож давайте розглянемо такий приклад.

Перший відтік/приплив відбувається на початку першого періоду

Тепер, давайте оцінимо проект, дані якого виглядають так, а ставка дисконтування становить 5%:

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Зверніть увагу, що в англійській версії Ексель знаки роздільника – це коми. Для російської версії потрібні крапки з комою;

Застосуємо цю формулу для розрахунку значення NPV:

= B2 + NPV (D2, B3: B7)

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Зверніть увагу, що в англійській версії Ексель знаки роздільника – це коми. Для російської версії потрібні крапки з комою;

У наведеній вище формулі я виключив початковий відтік, оскільки відбувається на початку першого року.

Оскільки функція NPV зроблена таким чином, що розглядає кожне значення як приплив/відтік наприкінці кожного періоду, я виключив початковий відтік і розрахував NPV для часу, що залишився після виключення.

А потім результат функції NPV знову додав до початкового відтоку.

І, за підсумком, ми отримуємо у розрахунках $15 768 — це той прибуток, який ми отримаємо, інвестуючи у цей проект.

Тому у випадку, коли вам потрібно оцінити проекти/інвестиції, де перший грошовий потік приходить на початку першого періоду, виключіть його з формули і потім просто додайте його до результату.

Порівняння проектів з використанням NPV для пошуку кращого з них

У житті часто буває так, що вам необхідно проаналізувати кілька проектів/можливостей інвестування та зрозуміти, які з них є найкращими для вас чи вашої компанії.

NPV часто є найкращим та найбільш прийнятним способом порівняння різних проектів, де ви можете порівняти грошові потоки.

Припустимо, у нас є така табличка з даними щодо різних проектів, як показано на малюнку нижче. Нам потрібно з'ясувати, який проект(и) варто інвестувати, а які ні.

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Зверніть увагу, що в англійській версії Ексель знаки роздільника – це коми. Для російської версії потрібні крапки з комою;

Уточнення для цього прикладу:

 • Вважатимемо, що перший грошовий потік буде наприкінці першого року.
 • Початковий відтік у кожному проекті становить $100,000.
 • Процентна ставка оцінки всіх проектів становить 5%.

Далі вказані формули, які дадуть мені значення NPV для кожного проекту.

Проект 1:

=NPV(5%;B2:B7)

Проект 2:

=NPV(5%; C2: C7)

Проект 3:

=NPV(5%; D2: D7)

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Виходячи з результатів, ми бачимо, що прибутковість 3-го проекту найвища, і якщо нам потрібно буде вибирати між одним із них, вам слід вибрати проект 3.

А якщо, припустимо, нам потрібно вибрати два найприбутковіші проекти, слід вибрати проекти 1 і 3, оскільки вони мають найвище значення NPV у цій таблиці.

Оцінюючи проектів з допомогою методу NPV важливо те, що він працює лише з тих проектах, грошові потоки яких ми можемо спрогнозувати.

При прогнозуванні завжди існує ризик, що все може виявитися не так, як ми очікували.

Крім того, ризик помилки при прогнозуванні зростає зі збільшенням тривалості.

Ми можемо спрогнозувати дохід у наступні два роки зі значно більшою точністю, ніж дохід через 19 чи 20 років.

Розрахунок NPV для нерівномірного інтервалу – використання формули XNPV

Формула NPV відмінно працює, якщо у вас регулярні грошові потоки (тобто період часу між грошовими потоками один і той же).

Але якщо це не так, не можна використовувати функцію NPV, тому ми отримаємо неправильні розрахунки.

Для таких випадків Excel має функцію XNPV.

Вона аналогічна функції NPV, з однією особливістю – ви можете вказати дати грошових потоків, і на їх основі буде здійснено розрахунок.

Нижче наведено синтаксис функції XNPV :

=XNPV(ставка; значення; дати)

Формула, зазначена раніше, приймає такі аргументи:

 • ставка – це процентна ставка для одного часового періоду. Наприклад, якщо ваші грошові потоки приходять, наприклад, щорічно, це буде річна ставка дисконтування. Якщо вони відбуваються щокварталу, то це буде квартальна ставка дисконтування.
 • значення 1, значення 2 … – це просто вже спрогнозовані грошові потоки, вони можуть бути позитивними (приплив/дохід) або негативними (відтік/збиток).
 • дати – це дати приходу кожного грошового потоку.

При використанні формули XNPV в Excel важливо пам'ятати, що перша дата вважається ПОЧАТКОМ тимчасового періоду.

Допустимо, у нас є набір даних, як показано на малюнку нижче, і ми хочемо розрахувати NPV для цих даних:

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Застосуємо таку формулу і отримаємо правильний розрахунок:

=XNPV(D2;B2:B7;A2:A7)

Розрахунок NPV (чистої наведеної вартості) в Excel (прості формули)

Зверніть увагу, що в англійській версії Ексель знаки роздільника – це коми. Для російської версії потрібні крапки з комою;

У наведеному вище прикладі формула розглядає перший грошовий потік (відтік 100 000 доларів США 01-01-2021) як відправна точка, а потім розраховує NPV.

Отже, якщо грошові потоки/інвестиції відбуваються через нерегулярні часові відтинки, необхідно використовувати функцію XNPV.

NPV проти IRR – який із них слід використовувати?

При аналізі проектів та інвестиційних рішень NPV та IRR є двома найбільш використовуваними методами.

Де NPV – чиста наведена вартість, а IRR – внутрішня норма доходності.

Хоча обидва методи здебільшого дають схожі результати, NPV вважається найефективнішим методом, коли йдеться про життєздатність проектів та вибору правильних можливостей інвестування.

IRR має кілька недоліків, які роблять його менш точним, і в деяких ситуаціях метод NPV та метод IRR дадуть вам різні результати.

У випадку, якщо ви використовували 2 ці методи, але отримали різні результати правильним вважається метод NPV.

У цій статті я продемонстрував, як розрахувати NPV в Excel за допомогою функцій NPV і XNPV.

Підіб'ємо підсумок, якщо у вас регулярні грошові потоки, ви повинні використовувати формулу NPV для розрахунку. Якщо ж, у проекті, нестабільні грошові потоки, необхідно користуватися функцією XNPV (із зазначенням дат приходу грошових потоків).

Сподіваюся, цей урок був корисним для вас!

nBook
Додати коментар